Semista ya Pili hapa tunaingia katika sehemu mpya yenye vipengele baadhi ambavyo huenda vikawa vipya kwako japo tukienda pamoja havitaweza kuwa tena changamoto kwako.

MADA KUU ZA KISWAHILI SEMISTA YA PILI (MAIN TOPICS OF SWAHILI IN SECOND SEMESTER)

  1. FONETIKI

 

  1. FONOLOJIA

MAZOEZI KUHUSU TULIYOSOMA