Sarufi Miundo (Sintaksia)

ISIMU MUUNDO (SINTAKSIA)

Katika Mada hii tutasoma yafuatayo

Dhana ya Isimu Miundo maana yake
Maana halisi ya Isimu muundo (Sitaksia) kutokana na wataalamu mbalimbali..

Malengo ya Isimu muundo (Sintaksia)
(hapa utafahamu malengo makuu ya isimu muundo au sintaksia kwa undani wake)

Vipashio vya Lugha
(Hapa utafahamu vipashio vikuu vya lugha kwa undani wake na aina za aina zake)

Sentensi na aina zake, pamoja na Tungo

Maana ya Tungo pamoja na miundo yake

Maana ya Kauli pamoja na aina zake

Kategoria za kisarufi
(hapa utajifunza kategoria kuu za kisarufi kwa undani wake)

WASILIANA Mr. Emanuel Kupitia +255 758 018 597 unaweza pia kutumia whatsapp au Email – emanmic@yahoo.com Utaweza kusoma mada hii nzima na ikiwa upon je ya Dar es Salaam (Tanzania) utaweza kusoma kupitia mtandao, na ikiwa una swali kuwa huru kuuliza ila kumbuka tu kujitambulisha kwanza.