LEARN CHINESE IN ZANZIBAR

Even though we based in Dar es Salaam but we used to send our Chinese tutors allover East Africa including Zanzibar (both Unguja and Pemba).

Our Chinese teachers are well trained with great experiences, they all know how to handle any student this is the only reason for receiving so many positive feedback from our students.

Feel free to contact us for any inquiry.

PHONE – +255 758 018 597
Email – info@swahiliteacher.com

SWAHILI VERSION
Ingawa ofisi kuu ni Dar es Salaam lakini tumekua tukiwafikisha waalimu wetu wa Kichina Afrika ya Mashariki yote, ikijumuisha Zanzibar (Unguja na Pemba).

Walimu wetu wa Kichina wana mafunzo na uzoefu toshelevu, wanafahamu namna ya kumfundisha mwanafunzi wa aina yoyote

Tafadhali, kuwa huru kuwasiliana nasi kwa jambo lolote.

PHONE – +255 758 018 597
Email – info@swahiliteacher.com

Learn Chinese in Dar es Salaam

Here in Dar es Salaam, we can send you a Chinese Teacher to your home/office. This is according to your time.

Our teachers have great experience and best on Teaching.

For more details, feel free to contact us
Phone – +255 758 018 597
Email – info@swahiliteacher.com

Swahili Version

Hapa Dar es Salaam, tunaweza kukutumia Mwalimu wa Kichina nyumbani kwako au ofisini kwako. Na hii ni kutokana na ratiba yako.

Walimu wetu ni wenye uzoefu mzuri na walio vizuri kwa ujumla katika ufundishaji.

Kwa mawasiliano zaidi
Phone – +255 758 018 597
Email – info@swahiliteacher.com